Archiv výběrových řízení a nabídek zaměstnání

Samostatný specialista se zaměřením na entomologii

UPOZORNĚNÍ: Platnost tohoto inzerátu již vypršela.


Děkanka Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa neakademického pracovníka na Katedře biologie a ekologie

 • samostatný specialista se zaměřením na entomologii

Předpokládaný nástup

 • 1. června 2024 (případně dle dohody)

Předpokládaný úvazek

 • 50 % (případně dle dohody)

Kvalifikační a další předpoklady

 • VŠ vzdělání II. stupně
 • publikační činnost v oboru entomologie (zejména se zaměřením na systematiku a srovnávací morfologii brouků i dalších hmyzích řádů)
 • praktické zkušenosti s kurátorstvím a správou entomologických sbírek, s terénním sběrem hmyzu, preparací a dalším zpracováním entomologického materiálu
 • zkušenost a erudice v determinaci hmyzu
 • uživatelská znalost práce s PC (Word, Excel, databáze)

Popis pracovního místa

 • odborná agenda na podporu výzkumných projektů zaměřených na studium hmyzu
 • spolupráce na řešení projektů orientovaných na biologii a ekologii hmyzu (terénní práce, chov hmyzu a laboratorní experimenty)
 • třídění a determinace entomologického materiálu
 • kurátorství a správa entomologických sbírek
 • spolupráce na vzdělávacích akcích a popularizaci (výstavy, terénní exkurze apod.)

Jazyk, ve kterém bude výběrové řízení vedeno

 • český

Požadované dokumenty (v českém jazyce)

Přihlášky

Přihlášky do výběrového řízení obsahující všechny požadované dokumenty zasílejte elektronicky na adresu nejpozději do 15. května 2024.

První kolo výběrového řízení proběhne formou posouzení zaslaných materiálů. Do druhého kola budou pozváni pouze vybraní uchazeči.

Děkanka fakulty je oprávněna bez uvedení důvodu výběrové řízení opakovat, zrušit nebo nevybrat žádného z uchazečů.

Kontakt:

Přírodovědecká fakulta OU
personální oddělení
Bc. Lucie Malovcová
Chittussiho 10
710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

e-mail:
telefon: 553 46 2107