Archiv výběrových řízení a nabídek zaměstnání

VP1 laborant/ka projektu LERCO

UPOZORNĚNÍ: Platnost tohoto inzerátu již vypršela.


logolink

Děkanka Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa

 • VP1 laborant/ka projektu LERCO

Jedná se o pracovní místo obsazované v souladu s podmínkami projektu Life Environment Research Center Ostrava (LERCO, reg. č. CZ.10.03.01/00/22_003/0000003), Výzkumný program 1 Molekulární biologie a genomika.

Předpokládaný nástup

 • 17. června 2024 (případně dříve)

Předpokládaný úvazek

 • 100% (smlouva na dobu určitou, po dobu trvání projektu LERCO)

Mzdové podmínky

 • 38 000,- Kč

Jazyk, ve kterém bude výběrové řízení vedeno

 • český nebo anglický

Kvalifikační předpoklady a další požadavky

 • vysokoškolské vzdělání I. stupně (biologického nebo biochemického zaměření)
 • angličtina na komunikativní úrovni slovem i písmem (každodenní kontakt s kolegy - cizinci)
 • komunikační a organizační dovednosti, flexibilita
 • spolehlivost, pečlivost a zodpovědnost
 • pozitivní, samostatný a tvůrčí přístup k práci, schopnost týmové práce
 • schopnost operativně řešit zadané úkoly, ochota učit se novým věcem

Popis pracovního místa

 • realizace rutinních procedur molekulární biologie (izolace nukleových kyselin, PCR, elektroforéza apod.)
 • starost o kultury mikroorganismů (řas, prvoků, bakterií)
 • likvidace a autoklávování GMO materiálu (úrovně 1 a 2)
 • likvidace toxického materiálu (fenol, trizol...)
 • příprava ethanolu a doplňování destilované vody
 • úklid laboratoře a udržování jejího pořádku (mytí skla, čištění povrchů...)
 • kontrola, doplňování a případné autoklávování a sterilizace laboratorního materiálu (mikrozkumavky, špičky na pipety, kultivační nádoby, pipety...)
 • kontrola a doplňování ostatního laboratorního vybavení a chemikálií (např. enzymy a kity)
 • příprava kultivačních médií a ostatních laboratorních roztoků a pufrů (a jejich případná sterilizace)
 • likvidace ostatního odpadu
 • kontrola hladiny zkapalněného dusíku v nádobách
 • kontrola zásob spotřebního materiálu
 • další úkoly vyplývající z povahy práce

Požadované dokumenty (v českém jazyce):

Přihlášky

Přihlášky do výběrového řízení obsahující všechny požadované dokumenty zasílejte elektronicky na adresu nejpozději do 31. května 2024.

První kolo výběrového řízení proběhne formou posouzení zaslaných materiálů. Do druhého kola budou pozváni pouze vybraní uchazeči.

Děkanka fakulty je oprávněna bez uvedení důvodu výběrové řízení opakovat, zrušit nebo nevybrat žádného z uchazečů.

Kontakt:

Přírodovědecká fakulta OU
personální oddělení
Bc. Lucie Malovcová
Chittussiho 10
710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

e-mail:
telefon: 553 46 2107