Archiv výběrových řízení a nabídek zaměstnání

Vedoucí Centra pro studium dopadů environmentálních technologií na životní prostředí

UPOZORNĚNÍ: Platnost tohoto inzerátu již vypršela.


Děkanka Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě vypisuje výběrové řízení na obsazení místa

  • vedoucí Centra pro studium dopadů environmentálních technologií na životní prostředí
    s nástupem ihned

Požadavky:

  • vysokoškolské vzdělání,
  • pedagogická a vědecko-výzkumná praxe v oboru,
  • organizační a komunikační schopnosti,
  • profesorské řízení či habilitace v přírodovědném nebo technickém oboru výhodou

Termín:

Termín pro podání písemné přihlášky s vyplněným osobním dotazníkem, profesním životopisem, doklady o dosaženém vzdělání a praxi do 4. června 2011.

Kontakt:

Přírodovědecká fakulta OU
personální oddělení
Bc. Lucie Malovcová
Chittussiho 10
710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

e-mail:
telefon: 553 46 2107