Archiv výběrových řízení a nabídek zaměstnání

Docent se zaměřením na fyziku

UPOZORNĚNÍ: Platnost tohoto inzerátu již vypršela.


Děkanka Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě vypisuje výběrové řízení na obsazení místa

  • docenta se zaměřením na fyziku
    s nástupem od 1. září 2011

Požadavky:

  • ukončené VŠ vzdělání v oboru,
  • habilitace ve fyzikálním oboru,
  • preferované zaměření na kvantovou fyziku, optiku nebo atomovou a jadernou fyziku,
  • aktivní vědecká činnost,
  • zkušenosti s koordinací projektů výzkumu a vývoje,
  • výrazná publikační aktivita v mezinárodních časopisech s impakt faktorem,
  • dobré organizační schopnosti a předpoklady pro vytvoření a vedení vědeckého týmu.

Termín:

Písemné přihlášky s vyplněným osobním dotazníkem, profesním životopisem, doklady o dosaženém vzdělání a praxi, seznamem významných vědeckých a odborných prací doručte do 23. června 2011.

Kontakt:

Přírodovědecká fakulta OU
personální oddělení
Bc. Lucie Malovcová
Chittussiho 10
710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

e-mail:
telefon: 553 46 2107