Archiv výběrových řízení a nabídek zaměstnání

Odborný asistent se zaměřením na fyziku nebo didaktiku fyziky

UPOZORNĚNÍ: Platnost tohoto inzerátu již vypršela.


Děkanka Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě vypisuje výběrové řízení na obsazení místa

  • odborného asistenta se zaměřením na fyziku nebo didaktiku fyziky
    s nástupem od 1. září 2011 (možnost přijetí na částečný úvazek)

Požadavky:

  • ukončené VŠ vzdělání v oboru,
  • probíhající doktorské studium ve fyzikálním oboru nebo teorii vzdělávání fyzice,
  • výhodou je ukončené doktorské studium,
  • předpoklady pro aktivní vědeckou a publikační činnost v daném oboru,
  • výhodou dobrá znalost anglického jazyka (především odborné terminologie)

Termín:

Písemné přihlášky s vyplněným osobním dotazníkem, profesním životopisem, doklady o dosaženém vzdělání a praxi, seznamem významných vědeckých a odborných prací doručte do 23. června 2011.

Kontakt:

Přírodovědecká fakulta OU
personální oddělení
Bc. Lucie Malovcová
Chittussiho 10
710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

e-mail:
telefon: 553 46 2107