Archiv výběrových řízení a nabídek zaměstnání

Odborný asistent se zaměřením na biofyziku

UPOZORNĚNÍ: Platnost tohoto inzerátu již vypršela.


Děkanka Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě vypisuje výběrové řízení na obsazení místa

 • odborného asistenta se zaměřením na biofyziku
  s nástupem od 1. září 2011 na částečný úvazek

Požadavky:

 • ukončené VŠ vzdělání v oboru biofyzika;
 • probíhající doktorské studium v oboru biofyzika s předpoklady pro jeho úspěšné dokončení v akademickém roce 2011/2012;
 • výhodou:
  • praktické zkušenosti s použitím metod absorpční a fluorescenční spektroskopie ke studiu struktury a funkce biologických systémů, především fotosyntetického aparátu;
  • znalost pokročilých metod a programového vybavení pro modelování a statistické zpracování spektrálních dat;
  • dobré organizační schopnosti a schopnost samostatné vědecké práce, včetně publikace získaných výsledků a přípravy návrhu projektů;
  • zkušenosti ve výuce na univerzitě a ve vedení kvalifikačních prací studentů; aktivní mezinárodní spolupráce ve VaV.

Termín:

Písemné přihlášky s vyplněným osobním dotazníkem, profesním životopisem, doklady o dosaženém vzdělání a praxi, seznamem významných vědeckých a odborných prací doručte do 23. června 2011.

Kontakt:

Přírodovědecká fakulta OU
personální oddělení
Bc. Lucie Malovcová
Chittussiho 10
710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

e-mail:
telefon: 553 46 2107