Archiv výběrových řízení a nabídek zaměstnání

Odborný asistent se zaměřením na biofyziku a fyziologii rostlin

UPOZORNĚNÍ: Platnost tohoto inzerátu již vypršela.


Děkanka Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě vypisuje výběrové řízení na obsazení místa

 • odborného asistenta se zaměřením na biofyziku a fyziologii rostlin
  s nástupem od 1. září 2011

Požadavky:

 • ukončené VŠ vzdělání v oboru biofyzika;
 • probíhající doktorské studium v oboru biofyzika s předpoklady pro jeho úspěšné dokončení v akademickém roce 2011/2012;
 • výhodou:
  • odborné zaměření v oblasti fotosyntézy a ekologické fyziologie vyšších rostlin; praktické zkušenosti s použitím gasometrických metod a metod poměrové hmotnostní spektroskopie;
  • všeobecný přehled v oblasti biofyzikálně orientované fyziologie rostlin a příslušných experimentálních metodách;
  • dobré organizační schopnosti a schopnost samostatné vědecké práce, včetně publikace získaných výsledků a přípravy návrhu projektů;
  • zkušenosti ve výuce na univerzitě a ve vedení kvalifikačních prací studentů;
  • aktivní mezinárodní spolupráce ve VaV.

Termín:

Písemné přihlášky s vyplněným osobním dotazníkem, profesním životopisem, doklady o dosaženém vzdělání a praxi, seznamem významných vědeckých a odborných prací doručte do 23. června 2011.

Kontakt:

Přírodovědecká fakulta OU
personální oddělení
Bc. Lucie Malovcová
Chittussiho 10
710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

e-mail:
telefon: 553 46 2107