Archiv výběrových řízení a nabídek zaměstnání

Odborný asistent s vědeckou hodností se zaměřením na regionální geografii, humanitární pomoc a rozvojovou spolupráci

UPOZORNĚNÍ: Platnost tohoto inzerátu již vypršela.


Děkanka Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě vypisuje výběrové řízení na obsazení místa

  • odborného asistenta s vědeckou hodností se zaměřením na regionální geografii, humanitární pomoc a rozvojovou spolupráci
    s nástupem od 1. září 2011

Požadavky:

  • vysokoškolské vzdělání v oblasti geografie,
  • Ph.D. v oblasti politické a kulturní geografie,
  • vědecká a publikační činnost v oblasti regionální geografie Afriky, humanitární pomoci a rozvojové spolupráce;

Termín:

Písemné přihlášky s vyplněným osobním dotazníkem, profesním životopisem, doklady o dosaženém vzdělání a praxi, seznamem významných vědeckých a odborných prací doručte do 23. června 2011.

Kontakt:

Přírodovědecká fakulta OU
personální oddělení
Bc. Lucie Malovcová
Chittussiho 10
710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

e-mail:
telefon: 553 46 2107