Archiv výběrových řízení a nabídek zaměstnání

Vedoucí katedry biologie a ekologie

UPOZORNĚNÍ: Platnost tohoto inzerátu již vypršela.


Děkanka Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě vypisuje výběrové řízení na obsazení místa

  • vedoucí katedry biologie a ekologie
    nástup 1. července 2011

Požadavky:

  • profesor, habilitovaný docent nebo odborný asistent s vědeckou hodností,
  • pedagogická a vědecko-výzkumná praxe v oboru,
  • zkušenost s řízením pracovního kolektivu

Termín:

Písemné přihlášky s vyplněným osobním dotazníkem, profesním životopisem, doklady o dosaženém vzdělání a praxi, seznamem významných vědeckých a odborných prací doručte do 23. června 2011. K přihlášce přiložte představu o koncepci rozvoje a řízení katedry a její profilace v rámci fakulty a univerzity (v rozsahu max. 4 stránky A4).

Kontakt:

Přírodovědecká fakulta OU
personální oddělení
Bc. Lucie Malovcová
Chittussiho 10
710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

e-mail:
telefon: 553 46 2107