Archiv výběrových řízení a nabídek zaměstnání

Odborný asistent s vědeckou hodností se zaměřením na sociální geografii a regionální rozvoj

UPOZORNĚNÍ: Platnost tohoto inzerátu již vypršela.


Děkanka Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě vypisuje výběrové řízení na obsazení místa

  • odborného asistenta s vědeckou hodností se zaměřením na sociální geografii a regionální rozvoj
    nástup 1. února 2012

Požadavky:

  • vysokoškolské vzdělání,
  • Ph.D. hodnost,
  • znalost pokročilých kvantitativních metod v geografii,
  • významná publikační činnost v oboru,
  • zapojení do výzkumných projektů,
  • znalost problematiky geografie průmyslu a služeb

Termín:

Písemné přihlášky s vyplněným osobním dotazníkem, profesním životopisem, doklady o dosaženém vzdělání a praxi, seznamem významných vědeckých a odborných prací doručte do 11. prosince 2011.

Kontakt:

Přírodovědecká fakulta OU
personální oddělení
Bc. Lucie Malovcová
Chittussiho 10
710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

e-mail:
telefon: 553 46 2107