Archiv výběrových řízení a nabídek zaměstnání

Docent nebo odborný asistent s vědeckou hodností pro obor fyzická geografie se zaměřením na geologickou, kvartérně geologickou nebo geomorfologickou problematiku

UPOZORNĚNÍ: Platnost tohoto inzerátu již vypršela.


Děkanka Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě vypisuje výběrové řízení na obsazení místa

  • docenta nebo odborného asistenta s vědeckou hodností
    nástup 6. února 2012 (zástup za MD a RD)

Požadavky:

  • habilitace nebo Ph.D. v oboru fyzická geografie se zaměřením na geologickou, kvartérně geologickou nebo geomorfologickou problematiku

Termín:

Písemné přihlášky s vyplněným osobním dotazníkem, profesním životopisem, doklady o dosaženém vzdělání a praxi, seznamem významných vědeckých a odborných prací doručte do 27. prosince 2011.

Kontakt:

Přírodovědecká fakulta OU
personální oddělení
Bc. Lucie Malovcová
Chittussiho 10
710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

e-mail:
telefon: 553 46 2107