Archiv výběrových řízení a nabídek zaměstnání

Odborný asistent s vědeckou hodností se zaměřením na analytickou chemii

UPOZORNĚNÍ: Platnost tohoto inzerátu již vypršela.


Děkanka Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě vypisuje výběrové řízení na obsazení místa

  • odborného asistenta s vědeckou hodností se zaměřením na analytickou chemii
    s předpokládaným nástupem od 13. února 2012

Požadavky:

  • VŠ vzdělání v oboru chemie,
  • ukončené doktorské studium Ph.D. v oboru analytická chemie, případně reálný předpoklad ukončení Ph.D. studia do tří měsíců od přijetí (doložení termínu obhajoby),
  • znalost instrumentálních metod analýzy především spektrálních (praktické zkušenosti s metodami AAS a UV/VIS spektrometrie),
  • publikační činnost v oboru,
  • zapojení do výzkumných projektů

Termín:

podání podepsané písemné přihlášky s vyplněným osobním dotazníkem, profesním životopisem s rozpisem o dosavadní praxi, seznamem významných vědeckých a odborných prací doručte do 15. ledna 2012.

Kontakt:

Přírodovědecká fakulta OU
personální oddělení
Bc. Lucie Malovcová
Chittussiho 10
710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

e-mail:
telefon: 553 46 2107