Archiv výběrových řízení a nabídek zaměstnání

Odborný asistent se zaměřením na fyziku nebo didaktiku fyziky

UPOZORNĚNÍ: Platnost tohoto inzerátu již vypršela.


Děkanka Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě vypisuje výběrové řízení na obsazení místa

  • odborného asistenta se zaměřením na fyziku nebo didaktiku fyziky
    s nástupem od 1. září 2012 - 50% úvazek

Požadavky:

  • ukončené VŠ vzdělání v oboru;
  • ukončené doktorské studium v oboru teorie vzdělávání fyzice nebo fyzikálním oboru, respektive probíhající doktorské studium v některém z vedených oborů;
  • preferované zaměření na některou z následujících oblastí: kvantová fyzika, optika, atomová a jaderná fyzika, didaktika fyziky;
  • předpoklady pro aktivní vědeckou a publikační činnost v daném oboru;
  • dobrá znalost anglického jazyka (především odborné terminologie).

Termín:

Podepsanou písemnou přihlášku s vyplněným osobním dotazníkem, profesním životopisem, doklady o dosaženém vzdělání a praxi, seznamem významných a vědeckých odborných prací doručte do 18. června 2012.

Kontakt:

Přírodovědecká fakulta OU
personální oddělení
Bc. Lucie Malovcová
Chittussiho 10
710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

e-mail:
telefon: 553 46 2107