Archiv výběrových řízení a nabídek zaměstnání

Odborný asistent se zaměřením na didaktiku chemie

UPOZORNĚNÍ: Platnost tohoto inzerátu již vypršela.


Děkanka Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě vypisuje výběrové řízení na obsazení místa

  • odborného asistenta se zaměřením na didaktiku chemie
    s nástupem od 1. září 2012 - 50% úvazek

Požadavky:

  • VŠ vzdělání v oboru chemie,
  • zahájené doktorské studium Ph.D. v oboru Vzdělávání v chemii (didaktika chemie), případně reálný předpoklad zahájení Ph.D. studia do jednoho roku od přijetí,
  • pedagogická praxe v oboru (výuka na základní nebo střední škole) v rozsahu nejméně 7 let,
  • úspěchy vedených studentů v rámci SOČ a CHO,
  • aktivity v oblasti popularizace chemie.

Termín:

Podepsanou písemnou přihlášku s vyplněným osobním dotazníkem, profesním životopisem s rozpisem o dosavadní praxi, seznamem významných vědeckých a odborných prací doručte do 18. června 2012.

Kontakt:

Přírodovědecká fakulta OU
personální oddělení
Bc. Lucie Malovcová
Chittussiho 10
710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

e-mail:
telefon: 553 46 2107