Archiv výběrových řízení a nabídek zaměstnání

Vedoucí výzkumné skupiny biologie prvoků

UPOZORNĚNÍ: Platnost tohoto inzerátu již vypršela.


Děkanka Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě vypisuje výběrová řízení na obsazení místa

  • Vedoucí výzkumné skupiny biologie prvoků
    100% úvazek s nástupem od 1. července 2012

Požadavky:

  • VŠ vzdělání,
  • Ph.D. nebo ekvivalent,
  • zahraniční praxe a nejméně 20 publikací, z toho nejméně 10 v oboru biologie prvoků

Termín:

Termín pro podání písemné přihlášky s vyplněným osobním dotazníkem, profesním životopisem, doklady o dosaženém vzdělání a praxi, seznamem významných a vědeckých odborných prací doručte do 18. června 2012.

Kontakt:

Přírodovědecká fakulta OU
personální oddělení
Bc. Lucie Malovcová
Chittussiho 10
710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

e-mail:
telefon: 553 46 2107