Archiv výběrových řízení a nabídek zaměstnání

Odborný asistent nebo docent pro obor Informatika – specializace programování aplikací pro internet a intranet

UPOZORNĚNÍ: Platnost tohoto inzerátu již vypršela.


Děkanka Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě vypisuje výběrové řízení na obsazení místa

  • odborný asistent nebo docent pro obor Informatika – specializace programování aplikací pro internet a intranet

Požadavky

  • VŠ vzdělání, obor informatika nebo příbuzný, u docenta habilitace v oboru informatiky

Přihlášky

  • Termín pro podání přihlášek včetně strukturovaného životopisu, kopií dokladů o kvalifikaci, přehledu odborné praxe, seznamu publikační činnosti je do 25. 7. 2007.

Předpokládaný termín nástupu

  • 1. 9. 2007

Kontakt:

Přírodovědecká fakulta OU
personální oddělení
Bc. Lucie Malovcová
Chittussiho 10
710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

e-mail:
telefon: 553 46 2107