Archiv výběrových řízení a nabídek zaměstnání

Vedoucí výzkumné skupiny evoluce reprodukčních strategií

UPOZORNĚNÍ: Platnost tohoto inzerátu již vypršela.


Děkanka Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě vypisuje výběrová řízení na obsazení místa

  • Vedoucí výzkumné skupiny evoluce reprodukčních strategií
    50% úvazek s nástupem od 1. července 2012

Požadavky:

  • VŠ vzdělání,
  • Ph.D. nebo ekvivalent,
  • nejméně pětiletá praxe a nejméně 10 publikací v oboru evoluční biologie

Termín:

Termín pro podání písemné přihlášky s vyplněným osobním dotazníkem, profesním životopisem, doklady o dosaženém vzdělání a praxi, seznamem významných a vědeckých odborných prací doručte do 18. června 2012.

Kontakt:

Přírodovědecká fakulta OU
personální oddělení
Bc. Lucie Malovcová
Chittussiho 10
710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

e-mail:
telefon: 553 46 2107