Archiv výběrových řízení a nabídek zaměstnání

Odborný asistent s vědeckou hodností v oblasti teoretické informatiky

UPOZORNĚNÍ: Platnost tohoto inzerátu již vypršela.


Děkanka Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě vypisuje výběrové řízení na obsazení místa:

  • odborný asistent s vědeckou hodností v oblasti teoretické informatiky
    předpokládaný nástup 1. září 2012

Požadavky:

  • vysokoškolské vzdělání,
  • ukončené doktorské studium ve studijním programu Informatika nebo odevzdaná disertační práce

Termín:

Písemnou a podepsanou přihlášku s vyplněným osobním dotazníkem, profesním životopisem, doklady o dosaženém vzdělání a praxi odevzdejte do 13. srpna 2012.

Kontakt:

Přírodovědecká fakulta OU
personální oddělení
Bc. Lucie Malovcová
Chittussiho 10
710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

e-mail:
telefon: 553 46 2107