Archiv výběrových řízení a nabídek zaměstnání

Odborný asistent s vědeckou hodností se zaměřením na biofyziku

UPOZORNĚNÍ: Platnost tohoto inzerátu již vypršela.


Děkanka Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě vypisuje výběrové řízení na obsazení místa

  • odborného asistenta s vědeckou hodností se zaměřením na biofyziku
    s nástupem od 1. ledna 2013

Požadavky:

  • ukončené doktorské studium v oboru biofyzika;
  • praktické zkušenosti s použitím metod absorpční a fluorescenční spektroskopie ke studiu struktury a funkce biologických systémů, především fotosyntetického aparátu;
  • výhodou je zaměření na oblast spektroradiometrie a využití spektrálně optických vlastností listů a plodů rostlin k nedestruktivnímu studiu funkčního stavu asimilačního aparátu a kvality plodů;
  • publikační činnost v kvalitních odborných časopisech;
  • dobré organizační schopnosti a schopnost samostatné vědecké práce, včetně organizačního zajištění vědeckých projektů;
  • zkušenosti ve výuce na univerzitě a ve vedení kvalifikačních prací studentů;
  • aktivní mezinárodní spolupráce ve VaV.

Termín:

Podepsanou písemnou přihlášku s vyplněným osobním dotazníkem, profesním životopisem, s doklady o dosaženém vzdělání a praxi, seznamem významných a vědeckých odborných prací doručte do 25. listopadu 2012.

Kontakt:

Přírodovědecká fakulta OU
personální oddělení
Bc. Lucie Malovcová
Chittussiho 10
710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

e-mail:
telefon: 553 46 2107