Archiv výběrových řízení a nabídek zaměstnání

Vědecký pracovník projektu IT4Inovations centrum excelence

UPOZORNĚNÍ: Platnost tohoto inzerátu již vypršela.


Ostravská univerzita v Ostravě vypisuje výběrové řízení na pozici

 • vědecký pracovník projektu IT4Inovations centrum excelence
  (100% úvazku)
  s nástupem od 1. dubna 2013.

Požadavky:

 • Ph.D. v oblasti matematiky nebo informatiky.
 • Znalosti z matematické statistiky a dolování informací z dat (data mining).
 • Základní znalosti některé z oblasti soft computing (fuzzy logika, teorie neuronových sítí, stochastické algoritmy).
 • Znalost programování v některém z používaných programovacích jazyků.
 • Praxe ve vědeckém výzkumu.
 • Autorství nebo spoluautorství vědeckých publikaci.
 • Kreativitu, aktivní přístup, inovativnost, flexibilitu, odolnost vůči stresu, samostatnost, systematičnost, spolehlivost, vytrvalost.
 • Dynamickou osobnost se zdravým sebevědomím a orientací na výsledky prospěšné pro organizaci.
 • Dobré komunikační dovednosti a organizační schopnosti
 • Aktivní znalost angličtiny.

Stručná charakteristika náplně práce:

 • Realizuje výzkum ve svém oboru.
 • Koordinuje přípravu a realizací projektů v oblasti realizovaných v divizi OU.
 • Zodpovídá za provoz a chod laboratoří divize vybudovaných v rámci projektu.
 • Spoluzodpovídá za výzkumné aktivity.
 • Podílí se na výchově mladých výzkumníků a studentů magisterských a doktorských studijních programů.
 • Podílí se na naplňování indikátorů ve stanovené výši.
 • Zpracovává odborné podklady pro výběrová řízení.
 • Dává podněty vedoucí k vylepšení experimentálního zázemí divize.
 • Účastní se dle potřeb a možností zahraničních pracovních stáží.

Nabízíme:

 • plný pracovní úvazek s nástupem od 1. dubna 2013
 • samostatnou a zodpovědnou práci v profesionálním týmu,
 • vstřícnou politiku a kulturu organizace, příjemné pracovní prostředí.

Termín uzavření přijímání přihlášek:

 • 25. března 2013

Podepsanou písemnou přihlášku s vyplněným osobním dotazníkem, strukturovaný životopis s uvedením profesních předpokladů, včetně kontaktních údajů a údajů o odborných znalostech a dovednostech doručte do 25. března 2013.

Kontakt:

Monika Javorská
Ostravská univerzita
Ústav pro výzkum a aplikace fuzzy modelování
Personální oddělení a sekretariát
Bráfova 7
701 03 Moravská Ostrava

telefon: 553 46 1402
email: