Archiv výběrových řízení a nabídek zaměstnání

Odborný asistenta pro didaktiku geografie

UPOZORNĚNÍ: Platnost tohoto inzerátu již vypršela.


Děkanka Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě vypisuje výběrové řízení na obsazení místa

  • odborného asistenta pro didaktiku geografie s úvazkem 0,7

Předpokládaný nástup:

  • 1. září 2013

Požadavky:

  • absolvent studijního oboru učitelství geografie (kombinace s biologií nebo jazykem vítána),
  • schopnost dalšího vzdělávání v doktorském studijním oboru geografie,
  • aktivní znalost jednoho světového jazyka,
  • minimálně 10 let učitelské praxe na základní nebo střední škole,
  • organizační schopnosti,
  • zkušenosti s projekty ve vzdělávací oblasti.

Přihláška:

Termín podání podepsané písemné přihlášky s vyplněným osobním dotazníkem, profesním životopisem, doklady o dosaženém vzdělání a praxi, seznamem významných vědeckých a odborných prací doručte do 14. dubna 2013.

Kontakt:

Přírodovědecká fakulta OU
personální oddělení
Bc. Lucie Malovcová
Chittussiho 10
710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

e-mail:
telefon: 553 46 2107