Archiv výběrových řízení a nabídek zaměstnání

Odborný asistent se zaměřením na socioekonomickou geografii a metodologii

UPOZORNĚNÍ: Platnost tohoto inzerátu již vypršela.


Děkanka Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě vypisuje výběrové řízení na obsazení místa

  • odborného asistenta se zaměřením na socioekonomickou geografii a metodologii
    s nástupem 1. září 2013

Požadavky:

  • ukončené magisterské studium geografie,
  • očekávané dokončení Ph.D. studia do 31. prosince 2015,
  • profesionální znalost obecné angličtiny (CPE nebo srovnatelná úroveň) a znalost odborné angličtiny v oboru sociální geografie, schopnost učit i v anglickém jazyce,
  • zapojení do výzkumných projektů,
  • znalost problematiky regionálního rozvoje, geografie cestovního ruchu, geografie dopravy, metod geografického výzkumu,
  • didaktické schopnosti,
  • doporučení od renomovaného odborníka české nebo zahraniční sociální geografie a regionálního rozvoje.

Termín:

Termín podání podepsané písemné přihlášky s vyplněným osobním dotazníkem, profesním životopisem, doklady o dosaženém vzdělání a praxi, seznamem významných vědeckých a odborných prací doručte do 15. června 2013.

Kontakt:

Přírodovědecká fakulta OU
personální oddělení
Bc. Lucie Malovcová
Chittussiho 10
710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

e-mail:
telefon: 553 46 2107