Archiv výběrových řízení a nabídek zaměstnání

Odborný asistent nebo odborný asistent s vědeckou hodností pro obecnou a kvartérní geologii a litogeografii

UPOZORNĚNÍ: Platnost tohoto inzerátu již vypršela.


Děkanka Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě vypisuje výběrové řízení na obsazení místa

  • odborného asistenta nebo odborného asistenta s vědeckou hodností pro obecnou a kvartérní geologii a litogeografii
    minimálně na 50% úvazek

Předpokládaný nástup:

  • od 2. září 2013

Požadavky:

  • ukončené Ph.D. studium nebo studium v konečné fázi v oboru environmentální geografie nebo fyzické geografie se zaměřením na problematiku výzkumu strukturně-litologických, predispozic ve vývoji reliéfu,
  • publikační aktivita v oboru v časopisech s IF,
  • schopnost samostatné pedagogické a vědecké práce,
  • aktivní znalost anglického jazyka.

Termín:

Termín podání podepsané písemné přihlášky s vyplněným osobním dotazníkem, profesním životopisem, motivačním dopisem obsahující rozvoj oboru na KFG, doklady o dosaženém vzdělání a praxi, seznamem významných a vědeckých odborných prací s uvedením konferenční aktivity doručte do 15. června 2013.

Kontakt:

Přírodovědecká fakulta OU
personální oddělení
Bc. Lucie Malovcová
Chittussiho 10
710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

e-mail:
telefon: 553 46 2107