Archiv výběrových řízení a nabídek zaměstnání

Odborný asistent s vědeckou hodností v oblasti teoretické informatiky

UPOZORNĚNÍ: Platnost tohoto inzerátu již vypršela.


Děkanka Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě vypisuje výběrové řízení na obsazení místa

  • odborného asistenta s vědeckou hodností v oblasti teoretické informatiky

Předpokládaný nástup:

  • od 2. září 2013

Požadavky:

  • ukončené doktorské studium ve studijním programu Informatika

Přihláška:

Termín podání podepsané písemné přihlášky s vyplněným osobním dotazníkem, profesním životopisem, doklady o dosaženém vzdělání a praxi, seznamem významných a vědeckých odborných prací doručte do 28. července 2013.

Kontakt:

Přírodovědecká fakulta OU
personální oddělení
Bc. Lucie Malovcová
Chittussiho 10
710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

e-mail:
telefon: 553 46 2107