Archiv výběrových řízení a nabídek zaměstnání

Postdok se zaměřením na bioinformatku pro projekt MSK RRC/05/2013 - DT 1

UPOZORNĚNÍ: Platnost tohoto inzerátu již vypršela.


Děkanka Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě vypisuje výběrová řízení na obsazení míst

  • postdok se zaměřením na bioinformatku pro projekt MSK RRC/05/2013 - DT 1
    (Podpora vytváření a rozvoje kvalitních týmů výzkumu a vývoje a jejich dalšího rozvoje v přírodovědných, matematickofyzikálních, medicínských a technických oborech realizovaných v MSK prostřednictvím poskytování neinvestičních dotací). Postdok bude pracovat v týmu Life Science Research Centre pod vedením Pavla Flegontova, PhD.

Předpokládaný nástup:

  • od 1. ledna 2014

Požadavky:

  • občan jiného státu než ČR (nebo občan ČR působící na zahraniční vědecké instituci nepřetržitě po dobu nejméně dvou let)
  • řádné ukončení Ph.D. studia nebo zahraničního ekvivalentu před uzavřením pracovněprávního vztahu s OU v Ostravě (mezní datum pro splnění podmínky 1. listopadu 2008, ne starší)
  • plynulá znalost anglického jazyka
  • minimálně 4 publikace v časopisech s impakt faktorem (z toho alespoň jedna prvoautorská)
  • minimálně 2 roky praxe ve výzkumu zaměřeném na bioinformatiku, genomiku a příbuzné discipliny

Termín:

Přihlášky doložené profesním životopisem, seznamem publikační činnosti, motivačním dopisem - to vše v českém nebo anglickém jazyce - zasílejte písemně do 15. listopadu 2013 do 11 hod. Obálku označte NEOTEVÍRAT - výběrové řízení postdok.

Kontakt:

Přírodovědecká fakulta OU
personální oddělení
Bc. Lucie Malovcová
Chittussiho 10
710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

e-mail:
telefon: 553 46 2107