Archiv výběrových řízení a nabídek zaměstnání

Docent se zaměřením na didaktiku fyziky

UPOZORNĚNÍ: Platnost tohoto inzerátu již vypršela.


Děkanka Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě vypisuje výběrové řízení na obsazení místa

  • docent se zaměřením na didaktiku fyziky
    s nástupem od 1. září 2014

Požadavky:

  • ukončené VŠ vzdělání v oboru;
  • vědecko-pedagogický titul docent v oboru didaktika fyziky nebo v příbuzném oboru souvisejícím se vzděláváním fyzice nebo přírodním vědám, případně probíhající habilitační řízení v jednom z výše uvedených oborů;
  • aktivní vědecká a publikační činnost v daném oboru;
  • zkušenosti s koordinací projektů VaV;
  • zkušenosti s výukou kurzů odborné fyziky.

Termín:

Písemnou přihlášku s vyplněným osobním dotazníkem, profesním životopisem, doklady o dosaženém vzdělání a praxi, seznamem významných a vědeckých odborných prací doručte do 21. dubna 2014.

Kontakt:

Přírodovědecká fakulta OU
personální oddělení
Bc. Lucie Malovcová
Chittussiho 10
710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

e-mail:
telefon: 553 46 2107