Archiv výběrových řízení a nabídek zaměstnání

Odborný asistent (případně s vědeckou hodností) se zaměřením na socioekonomickou geografii a metodologii

UPOZORNĚNÍ: Platnost tohoto inzerátu již vypršela.


Děkanka Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě vypisuje výběrové řízení na obsazení místa

  • odborného asistenta (případně s vědeckou hodností) se zaměřením na socioekonomickou geografii a metodologii
    s nástupem 1. září 2014

Požadavky:

  • vzdělání - ukončené, případně zahájené doktorské studium sociální či regionální geografie,
  • komunikační a didaktické schopnosti,
  • znalost problematiky regionálního rozvoje, metod geografického výzkumu, geografie cestovního ruchu,
  • znalost angličtiny (CPE nebo srovnatelná úroveň) i odborné angličtiny v oboru sociální geografie,
  • schopnost učit i v anglickém jazyce,
  • předpoklady zapojení do výzkumných projektů,
  • doporučení od renomovaného odborníka české nebo zahraniční sociální geografie a regionálního rozvoje.

Termín:

Podepsané písemné přihlášky s vyplněným osobním dotazníkem, profesním životopisem, doklady o dosaženém vzdělání a praxi, seznamem významných vědeckých a odborných prací doručte do 29. června 2014.

Kontakt:

Přírodovědecká fakulta OU
personální oddělení
Bc. Lucie Malovcová
Chittussiho 10
710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

e-mail:
telefon: 553 46 2107