Archiv výběrových řízení a nabídek zaměstnání

Docent nebo odborný asistent s vědeckou hodností pro fyzickou geografii se zaměřením na hydrologii

UPOZORNĚNÍ: Platnost tohoto inzerátu již vypršela.


Děkanka Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě vypisuje výběrové řízení na obsazení místa

  • docenta nebo odborného asistenta s vědeckou hodností pro fyzickou geografii se zaměřením na hydrologii – minimálně úvazek 70%
    s předpokládaným nástupem 1. září 2014

Požadavky:

  • habilitace nebo ukončené Ph.D. studium nebo před dokončením v oboru fyzické geografie nebo oboru blízkém,
  • aktivní vědecká práce doložená publikační aktivitou,
  • znalost GIT a hydrologického modelování,
  • schopnost samostatné pedagogické a vědecké práce,
  • aktivní znalost anglického jazyka,
  • nutné doložit: doklady prokazující VŠ vzdělání daného směru, publikační a konferenční aktivitu, motivační dopis obsahující rozvoj hydrologie na KFG.

Termín:

Termín podání podepsané písemné přihlášky s vyplněným osobním dotazníkem, profesním životopisem, motivačním dopisem obsahující rozvoj oboru na KFG, doklady o dosaženém vzdělání a praxi, seznamem významných a vědeckých odborných prací s uvedením konferenční aktivity doručte do 6. července 2014.

Kontakt:

Přírodovědecká fakulta OU
personální oddělení
Bc. Lucie Malovcová
Chittussiho 10
710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

e-mail:
telefon: 553 46 2107