Archiv výběrových řízení a nabídek zaměstnání

Odborný asistent se zaměřením na biofyziku

UPOZORNĚNÍ: Platnost tohoto inzerátu již vypršela.


Děkanka Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě vypisuje výběrové řízení na obsazení místa

  • odborného asistenta se zaměřením na biofyziku
    s nástupem od 1. září 2014 - 50% úvazek

Požadavky:

  • ukončené VŠ vzdělání v oboru,
  • probíhající nebo ukončené doktorské studium v oboru biofyziky nebo příbuzných oborech,
  • zkušenosti s analýzou fenolických látek rostlinného původu (flavonoidů a fenolických kyselin) s využitím metod vysokotlaké kapalinové chromatografie a hmotnostní spektroskopie,
  • přehledná znalost problematiky vlivu environmentálních faktorů na metabolismus fenolických látek,
  • předpoklady pro samostatnou vědeckou činnost v rámci odborného zaměření pracoviště.

Termín:

Podepsanou písemnou přihlášku s vyplněným osobním dotazníkem, profesním životopisem, doklady o dosaženém vzdělání a praxi, seznamem významných a vědeckých odborných prací doručte do 27. července 2014.

Kontakt:

Přírodovědecká fakulta OU
personální oddělení
Bc. Lucie Malovcová
Chittussiho 10
710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

e-mail:
telefon: 553 46 2107