Archiv výběrových řízení a nabídek zaměstnání

Odborný asistent se zaměřením na jihoasijský prostor

UPOZORNĚNÍ: Platnost tohoto inzerátu již vypršela.


Děkanka Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě vypisuje výběrové řízení na obsazení místa

  • odborného asistenta se zaměřením na jihoasijský prostor
    úvazek 20%
    s nástupem 1. února 2015

Požadavky:

  • vzdělání - ukončené vš vzdělání bez vědecké hodnosti v oboru politická geografie, politologie nebo mezinárodní vztahy,
  • zahájené doktorské studium,
  • zkušenosti s politicko-geografickým výzkumem v jihoasijském prostoru,
  • aktivní znalost angličtiny a němčiny.

Termín:

Termín podání podepsané písemné přihlášky s vyplněným osobním dotazníkem, profesním životopisem, doklady o dosaženém vzdělání a praxi, seznamem významných vědeckých a odborných prací doručte do 18. ledna 2015.

Kontakt:

Přírodovědecká fakulta OU
personální oddělení
Bc. Lucie Malovcová
Chittussiho 10
710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

e-mail:
telefon: 553 46 2107