Archiv výběrových řízení a nabídek zaměstnání

Vedoucí katedry fyziky / docent se zaměřením na fyziku (pro mimofakultní pracovníky)

UPOZORNĚNÍ: Platnost tohoto inzerátu již vypršela.


Děkanka Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě vypisuje výběrové řízení na obsazení místa:

katedra fyziky

  • místo vedoucího katedry fyziky
    (a pro mimofakultní pracovníky rovněž výběrové řízení na místo docenta se zaměřením na fyziku)
    s nástupem od 1. 1. 2008

Požadavky:

  • vysokoškolské vzdělání,
  • habilitace v oblasti fyziky nebo oblasti příbuzné,
  • pedagogická a vědeckovýzkumná praxe v oboru,
  • zkušenost s řízením pracovního kolektivu.

Termín:

Termín pro podání písemné přihlášky s vyplněným osobním dotazníkem, profesním životopisem, doklady o dosaženém vzdělání a praxi, seznamem významných a vědeckých odborných prací a předložení koncepce rozvoje katedry fyziky a její profilace v rámci fakulty a univerzity (v rozsahu max. 4 stránky A4) doručte do 15. 12. 2007.

Kontakt:

Přírodovědecká fakulta OU
personální oddělení
Bc. Lucie Malovcová
Chittussiho 10
710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

e-mail:
telefon: 553 46 2107