Archiv výběrových řízení a nabídek zaměstnání

Odborný asistent s vědeckou hodností, případně bez vědecké hodnosti se zaměřením na výukovou činnost v matematice

UPOZORNĚNÍ: Platnost tohoto inzerátu již vypršela.


Děkanka Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě vypisuje výběrová řízení na obsazení místa

  • odborného asistenta s vědeckou hodností, případně bez vědecké hodnosti se zaměřením na výukovou činnost v matematice
    s předpokládaným nástupem od 1. dubna 2015

Požadavky:

  • ukončení vš vzdělání s vědeckou hodností v oboru aplikovaná algebra, popřípadě bez vědecké hodnosti s termínem úspěšného ukončení doktorského studia v oboru aplikovaná algebra nejpozději do 30. června 2015,
  • výuková praxe v oblasti matematiky na VŠ,
  • publikační a výzkumná činnost v oblastech algebry, počítačové grafiky, aplikace matematiky v informatice a teorii vyučování matematice,
  • aktivní znalost anglického jazyka

Termín:

Termín podání podepsané písemné přihlášky s vyplněným osobním dotazníkem, profesním životopisem, doklady o dosaženém vzdělání a praxi, seznamem významných a vědeckých odborných prací doručte do 29. března 2015.

Kontakt:

Přírodovědecká fakulta OU
personální oddělení
Bc. Lucie Malovcová
Chittussiho 10
710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

e-mail:
telefon: 553 46 2107