Archiv výběrových řízení a nabídek zaměstnání

Vedoucí studijního oddělení PřF OU

UPOZORNĚNÍ: Platnost tohoto inzerátu již vypršela.


Děkan Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě vypisuje výběrové řízení na obsazení místa

 • vedoucí studijního oddělení PřF OU
  s nástupem od 1. července 2015

Požadavky:

 • vysokoškolské vzdělání,
 • svědomitost, spolehlivost, bezúhonnost,
 • praxe v oblasti vysokoškolské studijní agendy,
 • znalost procesů přijímacího řízení, akreditací studijních programů a oborů,
 • znalost problematiky poplatků souvisejících se studiem,
 • znalost vysokoškolské legislativy v souvislosti se zajištěním všech forem a stupňů vysokoškolského studia a vnitřních předpisů OU,
 • výborná znalost práce s programy MS Office,
 • výborná znalost IS STAG, IS AKROS a IS MAGION,
 • vynikající komunikační a vyjadřovací schopnosti,
 • dobrá znalost AJ.

Podepsanou písemnou přihlášku s vyplněným osobním dotazníkem, profesním životopisem, doklady o dosaženém vzdělání, s přehledem o praxi a předložení lustračního osvědčení a čestného prohlášení - splnění podmínek pro výkon funkce podle zákona č. 451/1991 Sb., (zákon se nevztahuje na občany, narozené po 1. prosinci 1971; od těchto občanů se nevyžaduje předložení lustračního osvědčení, ani čestné prohlášení) doručte nejpozději do 21. května 2015.

Přihlášky zaslané emailem nebudou zařazeny do výběrového řízení.

Kontakt:

Přírodovědecká fakulta OU
personální oddělení
Bc. Lucie Malovcová
Chittussiho 10
710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

e-mail:
telefon: 553 46 2107