Archiv výběrových řízení a nabídek zaměstnání

Odborný asistent s vědeckou hodností, případně odborný asistent se zaměřením na didaktiku chemie

UPOZORNĚNÍ: Platnost tohoto inzerátu již vypršela.


Děkan Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě vypisuje výběrové řízení na obsazení místa

  • odborného asistenta s vědeckou hodností, případně odborného asistenta se zaměřením na didaktiku chemie
    s předpokládaným nástupem od 1. září 2015

Požadavky:

  • VŠ vzdělání v oboru učitelství chemie,
  • ukončené doktorské studium Ph.D. v oboru Vzdělávání v chemii (didaktika chemie), případně reálný předpoklad ukončení Ph.D. studia do dvou let od přijetí,
  • pedagogická praxe v oboru (základní nebo střední škola) v rozsahu nejméně 2 let,
  • aktivity v oblasti popularizace chemie.

Přihláška:

Podepsanou písemnou přihlášku s vyplněným osobním dotazníkem, profesním životopisem s rozpisem o dosavadní praxi, seznamem významných vědeckých a odborných prací doručte do 15. června 2015.

Přihlášky zaslané emailem nebudou zařazeny do výběrového řízení.

Kontakt:

Přírodovědecká fakulta OU
personální oddělení
Bc. Lucie Malovcová
Chittussiho 10
710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

e-mail:
telefon: 553 46 2107