Archiv výběrových řízení a nabídek zaměstnání

Odborný asistent s vědeckou hodností pro Aplikovanou informatiku a programování, výjimečně odborný asistent bez vědecké hodnosti ve stejném oboru

UPOZORNĚNÍ: Platnost tohoto inzerátu již vypršela.


Děkan Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě vypisuje výběrové řízení na obsazení místa

 • odborného asistenta s vědeckou hodností pro Aplikovanou informatiku a programování, výjimečně odborného asistenta bez vědecké hodnosti ve stejném oboru

Požadavky:

 • vysokoškolské vzdělání, vědecká hodnost pro oblasti informatiky nebo aplikované matematiky, případně student doktorského studijního programu s vynikajícími výsledky a předpokladem získání Ph.D. do 1 roku
 • v případě studenta Ph.D. dle výše uvedených požadavků vyjádření školitele výhodou,
 • výborná pracovní morálka (možno doložit vyjádřením přímého nadřízeného, případně jinými relevantními dokumenty),
 • odpovídající vědecké výsledky v oblasti počítačové grafiky (především publikace v kvalitních impaktovaných časopisech nebo jiné výsledky evidované na Web of Science),
 • předpoklady pro kvalitní pedagogickou činnost v oblasti počítačové grafiky (PG),
 • uznání vědeckou komunitou v oblasti PG výhodou (citace, ocenění) apod.

Charakteristika pozice:

 • jedná se o systemizované místo akademického pracovníka na katedře informatiky a počítačů

Nabízíme:

 • předpokládaný termín nástupu: 1. června 2016
 • pracovní úvazek: 100% - tj. 40 hod./týdně
 • dovolená: 8 týdnů
 • příspěvek na stravování,
 • mzdové zařazení dle Vnitřního mzdového předpisu OU

Přihlášení:

Požadované dokumenty:

 • vyplněný a podepsaný osobní dotazník,
 • profesní životopis včetně uvedení publikační či jiné odborné činnosti,
 • kopie diplomů dosaženého vzdělání

doručte v písemné formě nejpozději do 4. dubna 2016 na níže uvedenou kontaktní adresu.

Děkan fakulty si vyhrazuje právo pozvat k osobnímu jednání pouze vybrané uchazeče a zároveň právo nevybrat žádného uchazeče. Děkan PřF rovněž může výběrové řízení zrušit nebo opakovat.

Kontakt:

Přírodovědecká fakulta OU
personální oddělení
Bc. Lucie Malovcová
Chittussiho 10
710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

e-mail:
telefon: 553 46 2107