Archiv výběrových řízení a nabídek zaměstnání

Odborný asistent s vědeckou hodností se zaměřením na výukovou činnost v matematice

UPOZORNĚNÍ: Platnost tohoto inzerátu již vypršela.


Děkan Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě vypisuje výběrové řízení na obsazení místa

 • odborného asistenta s vědeckou hodností se zaměřením na výukovou činnost v matematice

Požadavky:

 • Ph.D. v matematice, aplikované matematice nebo v příbuzném oboru,
 • zkušenosti z výuky základních matematických předmětů,
 • vědecká a publikační činnost,
 • předpoklad dalšího kvalifikačního růstu

Charakteristika pozice

 • jedná se o systemizované místo akademického pracovníka na katedře matematiky

Nabízíme:

 • předpokládaný termín nástupu: 1. 7. 2016 nebo dle dohody
 • pracovní úvazek: 100% - nebo zkrácený
 • dovolená: 8 týdnů
 • příspěvek na stravování,
 • mzdové zařazení dle Vnitřního mzdového předpisu OU

Požadované dokumenty:

Vyplněný a podepsaný osobní dotazník, profesní životopis včetně uvedení publikační či jiné odborné činnosti, kopie diplomů dosaženého vzdělání doručte v písemné formě nejpozději do 11. 4. 2016 na níže uvedenou kontaktní adresu.

Děkan fakulty si vyhrazuje právo pozvat k osobnímu jednání pouze vybrané uchazeče a zároveň právo nevybrat žádného uchazeče. Děkan PřF rovněž může výběrové řízení zrušit nebo opakovat.

Kontakt:

Přírodovědecká fakulta OU
personální oddělení
Bc. Lucie Malovcová
Chittussiho 10
710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

e-mail:
telefon: 553 46 2107