Archiv výběrových řízení a nabídek zaměstnání

Vedoucí katedry informatiky a počítačů

UPOZORNĚNÍ: Platnost tohoto inzerátu již vypršela.


Děkan Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě vypisuje výběrové řízení na obsazení místa

 • Vedoucího katedry informatiky a počítačů

Charakteristika pozice

Výběrové řízení na pozici vedoucího katedry je otevřeno pro fakultní akademické pracovníky i mimofakultní uchazeče. U mimofakultního uchazeče se jedná zároveň o výběrové řízení na místo profesora/docenta se zaměřením na odbornost dané katedry.

Požadavky:

 • docent – úspěšné ukončení habilitačního řízení nebo profesor – úspěšné ukončení řízení ke jmenování,
 • pedagogická a vědecká praxe v oboru,
 • jazykové a organizační schopnosti
 • předložení koncepce rozvoje pracoviště,
 • splnění předpokladů pro výkon funkce dle zákona č. 451/1991 Sb.

Nabízíme:

 • předpokládaný termín nástupu: 1. 6. 2016 (nebo dle dohody)
 • pracovní úvazek: 100% - tj. 40 hod./týdně
 • dovolená: 8 týdnů
 • příspěvek na stravování,
 • mzdové zařazení dle Vnitřního mzdového předpisu OU

Přihlášení:

požadované dokumenty:

 • vyplněný a podepsaný osobní dotazník,
 • profesní životopis,
 • doklady o dosaženém vzdělání a praxi (kopie),
 • seznam významných vědeckých a odborných prací,
 • scientometrické parametry a koncepce rozvoje pracoviště,
 • předložení lustračního osvědčení a Čestného prohlášení dle zákona č. 451/1991 Sb. (platí pouze do roku narození 1971)

doručte v písemné formě nejpozději do 13. 5. 2016 na adresu Přírodovědecká fakulta OU, personální oddělení, 30. dubna 22, 701 03 Ostrava 1, tel. 597 092 107

Děkan fakulty si vyhrazuje právo pozvat k osobnímu jednání pouze vybrané uchazeče a zároveň právo nevybrat žádného uchazeče. Děkan PřF rovněž může výběrové řízení zrušit nebo opakovat.

Kontakt:

Přírodovědecká fakulta OU
personální oddělení
Bc. Lucie Malovcová
Chittussiho 10
710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

e-mail:
telefon: 553 46 2107