Archiv výběrových řízení a nabídek zaměstnání

Odborný asistent s vědeckou hodností pro obor teoretická informatika

UPOZORNĚNÍ: Platnost tohoto inzerátu již vypršela.


Děkan Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě vypisuje výběrové řízení na obsazení místa

 • odborný asistent s vědeckou hodností pro obor teoretická informatika

Charakteristika pozice

Jedná se o 3 systemizovaná pracovní místa akademických pracovníků na katedře informatiky a počítačů

Požadavky:

 • vědecká hodnost resp. akademický titul „doktor“ v oblasti informatiky či příbuzném,
 • kvalitní tvůrčí činnost prezentovaná vědeckými publikacemi v indexovaných médiích,
 • předpoklady pro kvalitní pedagogickou činnost

Nabízíme:

 • předpokládaný termín nástupu: 1. 9. 2016 (nebo dle dohody)
 • pracovní úvazek: 100% - tj. 40 hod./týdně
 • dovolená: 8 týdnů
 • příspěvek na stravování,
 • mzdové zařazení dle Vnitřního mzdového předpisu OU

Přihlášení:

požadované dokumenty:

 • vyplněný a podepsaný osobní dotazník,
 • profesní životopis,
 • doklady o dosaženém vzdělání a praxi (kopie),
 • seznam významných vědeckých a odborných prací,

doručte v písemné formě nejpozději do 13. 5. 2016 na adresu Přírodovědecká fakulta OU, personální oddělení, 30. dubna 22, 701 03 Ostrava 1, tel. 597 092 107

Děkan fakulty si vyhrazuje právo pozvat k osobnímu jednání pouze vybrané uchazeče a zároveň právo nevybrat žádného uchazeče. Děkan PřF rovněž může výběrové řízení zrušit nebo opakovat.

Kontakt:

Přírodovědecká fakulta OU
personální oddělení
Bc. Lucie Malovcová
Chittussiho 10
710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

e-mail:
telefon: 553 46 2107