Archiv výběrových řízení a nabídek zaměstnání

Odborný asistent s vědeckou hodností, mimořádně bez vědecké hodnosti se zaměřením na fyzikální chemii povrchů

UPOZORNĚNÍ: Platnost tohoto inzerátu již vypršela.


Děkan Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě vypisuje výběrové řízení na obsazení místa

 • odborný asistent s vědeckou hodností, mimořádně bez vědecké hodnosti se zaměřením na fyzikální chemii povrchů

Charakteristika pozice:

 • jedná se o systemizované pracovní místo akademického pracovníka na katedře chemie

Požadavky:

 • vysokoškolské vzdělání chemického oboru,
 • ukončené doktorské studium chemického zaměření, nebo alternativně studující doktorské studium s ukončenou státní doktorskou zkouškou a obhájením disertační práce do konce roku 2016,
 • aktivní publikační činnost se záznamy v databázi Web Science,
 • absolvování stáže na zahraničním pracovišti,
 • pokročilá znalost instrumentálních technik v oblasti chemie povrchů,
 • zkušenost s realizací vědeckých, popř. studentských vědeckých projektů.

Nabízíme:

 • předpokládaný termín nástupu: 1. září 2016 (nebo dle dohody)
 • pracovní úvazek: 100% - tj. 40 hod./týdně (nebo dle dohody)
 • dovolená: 8 týdnů
 • příspěvek na stravování,
 • mzdové zařazení dle Vnitřního mzdového předpisu OU

Přihlášení:

Požadované dokumenty:

 • vyplněný a podepsaný osobní dotazník,
 • profesní životopis,
 • doklady o dosaženém vzdělání a praxi (kopie),
 • seznam významných vědeckých a odborných prací,

doručte v písemné formě nejpozději do 15. května 2016 na adresu Přírodovědecká fakulta OU, personální oddělení, 30. dubna 22, 701 03 Ostrava 1.

Děkan fakulty si vyhrazuje právo pozvat k osobnímu jednání pouze vybrané uchazeče a zároveň právo nevybrat žádného uchazeče. Děkan PřF rovněž může výběrové řízení zrušit nebo opakovat.

Kontakt:

Přírodovědecká fakulta OU
personální oddělení
Bc. Lucie Malovcová
Chittussiho 10
710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

e-mail:
telefon: 553 46 2107