Archiv výběrových řízení a nabídek zaměstnání

Odborný asistent se zaměřením na didaktiku geografie

UPOZORNĚNÍ: Platnost tohoto inzerátu již vypršela.


Děkan Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě vypisuje výběrové řízení na obsazení místa

 • odborného asistenta se zaměřením na didaktiku geografie

Charakteristika pozice:

 • jedná se o systemizované pracovní místo akademického pracovníka na katedře sociální geografie a regionálního rozvoje

Požadavky:

 • vysokoškolské vzdělání v oboru učitelství geografie,
 • minimálně 3 roky pedagogické praxe na VŠ, minimálně 10 let praxe na ZŠ/SŠ,
 • zahájené doktorské studium,
 • publikační činnost

Nabízíme:

 • předpokládaný termín nástupu: 1. září 2016 (nebo dle dohody)
 • pracovní úvazek: 100% - tj. 40 hod./týdně (nebo dle dohody)
 • dovolená: 8 týdnů
 • příspěvek na stravování,
 • mzdové zařazení dle Vnitřního mzdového předpisu OU

Přihlášení:

Požadované dokumenty:

 • vyplněný a podepsaný osobní dotazník,
 • profesní životopis,
 • doklady o dosaženém vzdělání a praxi (kopie),
 • seznam významných vědeckých a odborných prací,

doručte v písemné formě nejpozději do 21. května 2016 na adresu Přírodovědecká fakulta OU, personální oddělení, 30. dubna 22, 701 03 Ostrava 1, tel. 597 092 107.

Děkan fakulty si vyhrazuje právo pozvat k osobnímu jednání pouze vybrané uchazeče a zároveň právo nevybrat žádného uchazeče. Děkan PřF rovněž může výběrové řízení zrušit nebo opakovat.

Kontakt:

Přírodovědecká fakulta OU
personální oddělení
Bc. Lucie Malovcová
Chittussiho 10
710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

e-mail:
telefon: 553 46 2107