Archiv výběrových řízení a nabídek zaměstnání

Odborný asistent s vědeckou hodností se zaměřením na kulturní geografii a Latinskou Ameriku

UPOZORNĚNÍ: Platnost tohoto inzerátu již vypršela.


Děkan Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě vypisuje výběrové řízení na obsazení místa

 • odborný asistent s vědeckou hodností se zaměřením na kulturní geografii a Latinskou Ameriku

Charakteristika pozice:

 • jedná se o systemizované pracovní místo akademického pracovníka na katedře sociální geografie a regionálního rozvoje

Požadavky:

 • ukončené doktorské studium v oboru,
 • minimálně 6 let pedagogické a vědecké praxe na VŠ,
 • publikační činnost v oblasti kulturní geografie a regionální geografie Latinské Ameriky

Nabízíme:

 • předpokládaný termín nástupu: 1. září 2016 (nebo dle dohody)
 • pracovní úvazek: 100% - tj. 40 hod./týdně (nebo dle dohody)
 • dovolená: 8 týdnů
 • příspěvek na stravování,
 • mzdové zařazení dle Vnitřního mzdového předpisu OU

Přihlášení:

Požadované dokumenty:

 • vyplněný a podepsaný osobní dotazník,
 • profesní životopis,
 • doklady o dosaženém vzdělání a praxi (kopie),
 • seznam významných vědeckých a odborných prací,

doručte v písemné formě nejpozději do 21. května 2016 na adresu Přírodovědecká fakulta OU, personální oddělení, 30. dubna 22, 701 03 Ostrava 1, tel. 597 092 107.

Děkan fakulty si vyhrazuje právo pozvat k osobnímu jednání pouze vybrané uchazeče a zároveň právo nevybrat žádného uchazeče. Děkan PřF rovněž může výběrové řízení zrušit nebo opakovat.

Kontakt:

Přírodovědecká fakulta OU
personální oddělení
Bc. Lucie Malovcová
Chittussiho 10
710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

e-mail:
telefon: 553 46 2107