Archiv výběrových řízení a nabídek zaměstnání

Vedoucí katedry sociální geografie a regionálního rozvoje

UPOZORNĚNÍ: Platnost tohoto inzerátu již vypršela.


Děkanka Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě vypisuje výběrové řízení na obsazení místa

katedra sociální geografie a regionálního rozvoje

  • vedoucího katedry sociální geografie a regionálního rozvoje
    s nástupem od 1. 3. 2008

Požadavky:

  • vysokoškolské vzdělání,
  • habilitovaný docent nebo odborný asistent s vědeckou hodností,
  • pedagogická a vědecko-výzkumná praxe v oboru,
  • zkušenost s řízením pracovního kolektivu

Přihláška:

Termín podání písemné přihlášky s vyplněným osobním dotazníkem, profesním životopisem, doklady o dosaženém vzdělání a praxi, seznamem významných a vědeckých odborných prací a předložení koncepce rozvoje katedry a její profilace v rámci fakulty a univerzity (v rozsahu max. 4 stránky A4) doručte do 16 2. 2008.

Kontakt:

Přírodovědecká fakulta OU
personální oddělení
Bc. Lucie Malovcová
Chittussiho 10
710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

e-mail:
telefon: 553 46 2107