Archiv výběrových řízení a nabídek zaměstnání

Odborný asistent s vědeckou hodností pro oblast materiálové chemie

UPOZORNĚNÍ: Platnost tohoto inzerátu již vypršela.


Děkan Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě vypisuje výběrové řízení na obsazení místa

 • odborný asistent s vědeckou hodností pro oblast materiálové chemie

Charakteristika pozice:

 • jedná se o systemizované pracovní místo akademického pracovníka na katedře chemie

Požadavky:

 • vysokoškolské vzdělání v oboru chemie,
 • vědecké zaměření na syntézu a charakterizaci porézních materiálů,
 • vysoký vědecký výkon, h-index alespoň 20, nejméně 10 publikací v oboru na WOS za posledních 5 let,
 • zkušenosti s výzkumem v oboru v zahraničí
 • zkušenosti s aplikovaným výzkumem, autorství patentů

Nabízíme:

 • předpokládaný termín nástupu: 1. října 2016 (nebo dle dohody)
 • pracovní úvazek: 25% - tj. 10 hod./týdně
 • dovolená: 8 týdnů
 • mzdové zařazení dle Vnitřního mzdového předpisu OU

Přihlášení:

Požadované dokumenty:

 • vyplněný a podepsaný osobní dotazník,
 • profesní životopis,
 • doklady o dosaženém vzdělání a praxi (kopie),
 • seznam významných vědeckých a odborných prací

doručte v písemné formě nejpozději do 28. září 2016 na níže uvedenou kontaktní adresu personálního oddělení.

Děkan fakulty si vyhrazuje právo pozvat k osobnímu jednání pouze vybrané uchazeče, případně rozhodnout na základě předložených dokumentů a zároveň právo nevybrat žádného uchazeče. Děkan PřF rovněž může výběrové řízení zrušit nebo opakovat.

Kontakt:

Přírodovědecká fakulta OU
personální oddělení
Bc. Lucie Malovcová
Chittussiho 10
710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

e-mail:
telefon: 553 46 2107