Archiv výběrových řízení a nabídek zaměstnání

Odborný asistent s vědeckou hodností pro didaktiku biologie

UPOZORNĚNÍ: Platnost tohoto inzerátu již vypršela.


Děkan Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity vypisuje výběrové řízení na obsazení místa

 • odborný asistent s vědeckou hodností pro didaktiku biologie

Charakteristika pozice>

 • jedná se o systemizované pracovní místo akademického pracovníka na katedře biologie a ekologie

Náplň práce:

 • teoretická i praktická výuka předmětů zaměřených na didaktickou přípravu učitelů biologie na základních a středních školách
 • organizace a vedení průběžných a souvislých praxí studentů učitelství biologie na základních a středních školách
 • vědecká aktivita na poli biologie a/nebo didaktiky biologie
 • řešení rozvojových projektů zaměřených na modernizaci výuky didaktiky biologie
 • spolupráce se základními a středními školami

Požadavky:

 • vysokoškolské vzdělání s Ph.D. hodností z biologie či didaktiky biologie nebo alespoň Ph.D. studium v tomto oboru,
 • minimálně 3 roky praxe ve výuce biologie na základní nebo střední škole.

Nabízíme:

 • předpokládaný termín nástupu: 10. 10. 2016 (nebo dle dohody)
 • pracovní úvazek: 80% - tj. 32 hod./týdně (nebo dle dohody)
 • dovolená: 8 týdnů
 • mzdové zařazení dle Vnitřního mzdového předpisu OU

Přihlášení:

požadované dokumenty:

 • vyplněný a podepsaný osobní dotazník,
 • profesní životopis,
 • doklady o dosaženém vzdělání a praxi (kopie),
 • seznam významných vědeckých a odborných prací,

doručte v písemné formě nejpozději do 30. září 2016 na níže uvedenou kontaktní adresu personálního oddělení.

Děkan fakulty si vyhrazuje právo pozvat k osobnímu jednání pouze vybrané uchazeče, případně rozhodnout na základě předložených dokumentů a zároveň právo nevybrat žádného uchazeče. Děkan PřF rovněž může výběrové řízení zrušit nebo opakovat.

Kontakt:

Přírodovědecká fakulta OU
personální oddělení
Bc. Lucie Malovcová
Chittussiho 10
710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

e-mail:
telefon: 553 46 2107