Archiv výběrových řízení a nabídek zaměstnání

Odborný asistent, případně odborný asistent s vědeckou hodností se zaměřením na aplikovanou informatiku a programování

UPOZORNĚNÍ: Platnost tohoto inzerátu již vypršela.


Děkan Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity vypisuje výběrové řízení na obsazení místa

 • odborný asistent, případně odborný asistent s vědeckou hodností se zaměřením na aplikovanou informatiku a programování

Charakteristika pozice

 • jedná se o systemizované pracovní místo akademického pracovníka na katedře informatiky a počítačů

Požadavky:

 • ukončené doktorské studium v oboru aplikované informatiky, případně student doktorského studijního programu ve  fázi obhajoby disertační práce po  státní zkoušce (vyjádření školitele)
 • aktivní vědecká a publikační činnost převážně v indexovaných vědeckých časopisech a sbornících (DBLP, WOS, Scopus)
 • zkušenost v pedagogickém působení na VŠ

Nabízíme:

 • předpokládaný termín nástupu: 1. února 2017 (nebo dle dohody)
 • pracovní úvazek: 50% - tj. 20 hod./týdně (nebo dle dohody)
 • dovolená: 8 týdnů
 • příspěvek na stravování dle podmínek na OU,
 • mzdové zařazení dle Vnitřního mzdového předpisu OU

Přihlášení:

požadované dokumenty:

 • vyplněný a podepsaný osobní dotazník,
 • profesní životopis,
 • doklady o dosaženém vzdělání a praxi (kopie),
 • doložení splnění požadavků,
 • seznam významných vědeckých a odborných prací.

doručte v písemné formě nejpozději do 6. ledna 2017 na níže uvedenou kontaktní adresu.

Děkan fakulty si vyhrazuje právo pozvat k osobnímu jednání pouze vybrané uchazeče a zároveň právo nevybrat žádného uchazeče. Děkan PřF rovněž může výběrové řízení zrušit nebo opakovat.

Kontakt:

Přírodovědecká fakulta OU
personální oddělení
Bc. Lucie Malovcová
Chittussiho 10
710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

e-mail:
telefon: 553 46 2107