Archiv výběrových řízení a nabídek zaměstnání

Profesor / docent / odborný asistent s vědeckou hodností se zaměřením na matematiku

UPOZORNĚNÍ: Platnost tohoto inzerátu již vypršela.


Děkan Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity vypisuje výběrové řízení na obsazení místa

 • profesor / docent / odborný asistent s vědeckou hodností se zaměřením na matematiku

Charakteristika pozice:

 • jedná se o systemizované pracovní místo akademického pracovníka na katedře matematiky PřF OU

Požadavky:

 • PhD v matematice, aplikované matematice nebo oboru příbuzném; vynikající vědecké výsledky doložené publikační činností a ohlasy (preferovány budou oblasti výzkumu pěstované na katedře); pedagogická praxe vítána
 • pro pozici docenta a profesora habilitace, pro pozici profesora navíc jmenování profesorem

Nabízíme:

 • předpokládaný termín nástupu: 1. dubna 2017 (nebo dle dohody)
 • pracovní úvazek: 100% - tj. 40 hod./týdně (nebo zkrácený dle dohody)
 • dovolená: 8 týdnů
 • příspěvek na stravování dle podmínek na OU
 • mzdové zařazení dle Vnitřního mzdového předpisu OU

Přihlášení:

požadované dokumenty:

 • vyplněný a podepsaný osobní dotazník,
 • profesní životopis - anglicky,
 • doklady o dosaženém vzdělání a praxi (kopie),
 • doložení splnění požadavků,
 • seznam 5 nejvýznamnějších vědeckých a odborných prací a jejich reprinty,
 • motivační dopis - anglicky,
 • rozbor dosavadních vědeckých výsledků a plán výzkumu na příští 3 roky (v rozsahu max. 3 strany) - anglicky.

Přihlášku zpracovanou doručte nejpozději do 31. ledna 2017 v písemné formě na níže uvedenou kontaktní adresu nebo v elektronické podobě s přílohami v pdf na adresu .

Děkan fakulty si vyhrazuje právo pozvat k osobnímu jednání pouze vybrané uchazeče a zároveň právo nevybrat žádného uchazeče. Děkan PřF rovněž může výběrové řízení zrušit nebo opakovat.

Kontakt:

Přírodovědecká fakulta OU
personální oddělení
Bc. Lucie Malovcová
Chittussiho 10
710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

e-mail:
telefon: 553 46 2107