Archiv výběrových řízení a nabídek zaměstnání

Odborný asistent s vědeckou hodností pro botaniku

UPOZORNĚNÍ: Platnost tohoto inzerátu již vypršela.


Děkan Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě vypisuje výběrové řízení na obsazení místa

 • odborný asistent s vědeckou hodností pro botaniku

Charakteristika pozice

 • jedná se o systemizované pracovní místo akademického pracovníka na katedře biologie a ekologie

Požadavky:

 • vysokoškolské vzdělání v oboru biologie,
 • vědecká hodnost v oboru botaniky (minimálně Ph.D., popř. CSc.),
 • minimálně 5 let vysokoškolské učitelské praxe,
 • publikační činnost v oboru,
 • zkušenosti při řešení výzkumných projektů

Nabízíme:

 • předpokládaný termín nástupu: 1. června 2017 (nebo dle dohody)
 • pracovní úvazek: 100% (nebo dle dohody)
 • dovolená: 8 týdnů
 • příspěvek na stravování
 • mzdové zařazení dle Vnitřního mzdového předpisu OU

Přihlášení:

požadované dokumenty:

 • vyplněný a podepsaný osobní dotazník,
 • profesní životopis,
 • doklady o dosaženém vzdělání a praxi (kopie),
 • seznam významných vědeckých a odborných prací,

doručte v písemné formě nejpozději do 6. května 2017 na níže uvedenou kontaktní adresu.

Děkan fakulty si vyhrazuje právo pozvat k osobnímu jednání pouze vybrané uchazeče a zároveň právo nevybrat žádného uchazeče. Děkan PřF rovněž může výběrové řízení zrušit nebo opakovat.

Kontakt:

Přírodovědecká fakulta OU
personální oddělení
Bc. Lucie Malovcová
Chittussiho 10
710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

e-mail:
telefon: 553 46 2107