Archiv výběrových řízení a nabídek zaměstnání

Docent nebo odborný asistent pro obor Humánní geografie

UPOZORNĚNÍ: Platnost tohoto inzerátu již vypršela.


Děkanka Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě vypisuje výběrová řízení na obsazení míst

 • docent nebo odborný asistent pro obor Humánní geografie specializujícího se na geografii dopravy, geografii cestovního ruchu a destinační management
  s nástupem od 1.9.2007
   
 • docent nebo odborný asistent pro obor Humánní geografie specializujícího se na geografii města, nových teoretických konceptů a problematiku sociálních aspektů územního rozvoje
  s nástupem od 1.9.2007
   
 • docent nebo odborný asistent pro obor Humánní geografie specializujícího se na problematiku environmentálních aspektů lokálního a regionálního rozvoje a teorií a praxi projektového řízení v územním rozvoji
  s nástupem od 1.9.2007
   

Požadavky:

 • VŠ vzdělání v oboru geografie, habilitovaný docent nebo odborný asistent minimálně v doktorském studiu sociální geografie a regionální rozvoj či analogickém;
 • průkazné znalosti projektového řízení;
 • průkazná zkušenost s vědeckým výzkumem a publikační činnost.

Termín:

 • pro podání přihlášek včetně strukturovaného životopisu s motivačním dopisem, kopií dokladů o kvalifikaci, přehledu odborné praxe, seznamu publikační činnosti je do 20. 05. 2007.

Kontakt:

Přírodovědecká fakulta OU
personální oddělení
Bc. Lucie Malovcová
Chittussiho 10
710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

e-mail:
telefon: 553 46 2107