Archiv výběrových řízení a nabídek zaměstnání

Odborný asistent s vědeckou hodností se zaměřením na chemickou fyziku

UPOZORNĚNÍ: Platnost tohoto inzerátu již vypršela.


Děkan Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity vypisuje výběrové řízení na obsazení místa

 • odborný asistent s vědeckou hodností se zaměřením na chemickou fyziku

Charakteristika pozice:

 • jedná se o systemizované pracovní místo akademického pracovníka na katedře fyziky

Požadavky:

 • vysokoškolské vzdělání fyzikálního nebo chemického směru;
 • Ph.D. v oboru Chemické fyziky, Fyzikální chemie nebo příbuzném fyzikálním oboru;
 • prokazatelné výsledky vědecké činnosti zaměřené do oblasti výpočetní fyziky a chemie, respektive fyziky nanostruktur na úrovni splňující požadavky pro zahájení habilitačního řízení v oboru Aplikovaná fyzika, Fyzikální chemie nebo příbuzném oboru (Hirschův index větší než 10);
 • zkušenosti s výukou kurzů obecné fyziky (především v oblastech elektřiny a magnetismu, optiky) a interdisciplinárních kurzů v oblasti chemické fyziky a pevných látek na vysoké škole univerzitního typu, předpoklady ke koncepčnímu rozvoji studijních programů;
 • předpoklady pro rozvoj vědecké činnosti skupiny chemické fyziky na katedře, zkušenosti s návrhy vědeckých projektů

Nabízíme:

 • předpokládaný termín nástupu: 1. ledna 2018 (nebo dle dohody)
 • pracovní úvazek: 100% (nebo dle dohody) na dobu určitou
 • dovolená: 8 týdnů
 • příspěvek na stravování,
 • mzdové zařazení dle Vnitřního mzdového předpisu OU

Přihlášení:

požadované dokumenty:

 • vyplněný a podepsaný osobní dotazník,
 • profesní životopis,
 • doklady o dosaženém vzdělání a praxi (kopie),
 • seznam významných vědeckých a odborných prací,

doručte v písemné formě nejpozději do 24. listopadu 2017 na níže uvedenou kontaktní adresu.

Děkan fakulty si vyhrazuje právo pozvat k osobnímu jednání pouze vybrané uchazeče a zároveň právo nevybrat žádného uchazeče. Děkan PřF rovněž může výběrové řízení zrušit nebo opakovat.

Kontakt:

Přírodovědecká fakulta OU
personální oddělení
Bc. Lucie Malovcová
Chittussiho 10
710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

e-mail:
telefon: 553 46 2107