Archiv výběrových řízení a nabídek zaměstnání

Odborný asistent pro výuku angličtiny v oborech Informatika a Aplikovaná informatika

UPOZORNĚNÍ: Platnost tohoto inzerátu již vypršela.


Děkanka Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě vypisuje výběrová řízení na:

katedra informatiky a počítačů

  • odborného asistenta pro výuku angličtiny v oborech informatika a aplikovaná informatika
    s nástupem od 1. září 2008

Požadavky:

  • vysokoškolské vzdělání v oboru angličtina,
  • základní znalost práce v LMS,
  • praxe ve výuce angličtiny.

Přihláška:

Termín podání písemné přihlášky s vyplněným osobním dotazníkem, profesním životopisem, doklady o dosaženém vzdělání a praxi, seznamem významných vědeckých a odborných prací doručte do 6. června 2008.

Kontakt:

Přírodovědecká fakulta OU
personální oddělení
Bc. Lucie Malovcová
Chittussiho 10
710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

e-mail:
telefon: 553 46 2107